Search Results for: imprezy

  Dni Chorągwi Śląskiej 2020

  Druhny i druhowie

  Miesiąc wrzesień, to dla harcerskiej braci czas stawiania sobie nowych wyzwań, początek kolejnych wspaniałych przygód i okazja do wspólnych powakacyjnych spotkań. We wrześniowym kalendarzu od wielu lat planowaliście udział w hufcowych imprezach w ramach tzw. „harcerskiego startu”,
  no i oczywiście udział w święcie śląskich harcerzy, jakim były wcześniejsze Harcerskie Imprezy Plenerowe a w ostatnich dwóch latach Zlot Chorągwi Śląskiej ZHP.

  Nie inaczej miało być w tym roku. W terminie 3-23 października 2020 roku zaplanowano realizację programu Zlotu Chorągwi Śląskiej ZHP. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną zaszła konieczność zmiany formuły imprezy z jednodniowego spotkania – zlotu, na imprezę prowadzoną w dużej części
  w przestrzeni wirtualnej, za pośrednictwem dostępnych mediów społecznościowych.

  Poszczególne Referaty przygotowały dla Was szereg zadań, które może poszerzyć pracę gromad oraz drużyn we własnym środowisku działania. To okazja dla Waszych środowisk do wspólnego przeżycia nowej harcerskiej przygody. Podczas nadchodzących Dni Chorągwi pojawiał się również okazja do poznania poszczególnych specjalności. Zgłoszenia na tegoroczne Dni Chorągwi Śląskiej potrwają do 29 września.

  Linki do formularzy zgłoszeniowych:

  Zgłoszenia – gromady zuchowe

  Zgłoszenia – drużyny harcerskie

  Zgłoszenia – drużyny starszoharcerskie

  Zgłoszenia – wędrownicy

  Zgłoszenia – środowiska NS

  W imieniu Komendy Chorągwi zapraszamy Was serdecznie do udział w wydarzeniu.

  PROGRAM

  ZUCHY

  Bo co może mały człowiek …, wielki sercem, mocny czynem, taki jak ZUCH? Może dużo, może wiele – i nie musi podpowiadać nikt mu, że Dni Chorągwi „Śladami Wielkich Ślązaków” tuż, tuż …

  Zuchy swą historię mają, bo przeżyły kilka lat i tak, jak przodkowie z ciekawością poznają świat. Na przygodę są gotowi, do zabawy, zadań, śpiewu, więc bez przeszkód udział wezmą w tym wyjątkowym wydarzeniu. Zuchy, przez kolejne dni chorągwi naszej święta, wspólnie z gromadą swą, pokażą, że uczą się żyć i z Prawem Zucha na medal są.

  Drużynowi, wszystkie Zuchy, zgłoszeń już nadchodzi czas. Pamiętajcie – na Dniach Chorągwi Śląskiej nie może zabraknąć właśnie Was!

  HARCERZE

  Z okazji Dni Chorągwi zapraszamy wszystkich harcerzy do włączenia się do poszukiwań bohaterów. Każdy z regionów, w których działają nasi harcerzy słynie ze swojej kultury i dokonań. W tę kulturę wpisują się również lokalni bohaterowie. Osoby, które włączyły się w pracę na rzecz swojej małej ojczyzny, a o których coraz częściej nie pozostaje nawet najdrobniejszy ślad. To co, jesteście gotowi na poszukiwania? 

  HARCERZE STARSI

  “Harcerze Starsi!
  Czy przyszło Wam kiedyś szukać czegoś bezskutecznie? Czy coś Was trapiło i nie potrafiliście znaleźć odpowiedniego rozwiązania? Czy poszukiwaliście nieodkrytych wcześniej tajemnic? 
  Niezależnie od waszych odpowiedzi na postawione pytania, uwierzcie, warto rzucić się w wir wątpliwości i obrać zupełnie nowej perspektywy patrzenia!
  Podczas tegorocznych Dni Chorągwi Śląskiej będzie okazja do odkrycia nieodkrytego – ile pustyń znajduje się na Śląsku? Gdzie tak na prawdę leży Śląsk? Co ma Elka wspólnego z Karolinką? Co ze Śląskiem mają wspólnego żubry? 
  To przykłady tematów, którymi przyjdzie się Wam zająć, poza nimi oczywiście pochylimy się nad historią naszego wspaniałego regionu i jego bohaterskich zrywów – Powstań Śląskich!
  Do zobaczenia!

  WĘDROWNICY

  “Śląski Referat Wędrowniczy w ramach Dni Chorągwi Śląskiej zaprasza wszystkich poszukujących swego miejsca na wędrówkę. Podążajcie za przewodnikiem!”

  DANTE ALIGHIERI 

  BOSKŎ KŌMEDYJŎ 

  PIEKŁO 

  Pieśń I 

  przeł. Mirosław Syniawa 

  „Tyś je Wergiliusz, tyś zdrzōdło, co biyło 

  I słōw szyrokõ rzykã wylywało?” 

  Spytoł żech, choć mie ździebko gańba było. 

  „Ôd ciebie światło moc poetōw brało! 

  Niych mi tyn zabiyg, z kerym żech dō nocy 

  Szkartkowoł ciyngym ksiyngã twojã całõ, 

  Bydzie, mōj Majstrze, terŏz ku pōmocy. 

  Ty żeś jedziny, ôd kogoch wziōn siyła 

  Mustra, za kery majōm mie we zŏcy. 

  […] 

  Iś terŏz zy mnōm, to bydzie bezpieczne 

  Dlŏ twojyj zwykłyj, śmiertelnyj ôsoby. 

  Bydziesz mōg wejzdrzeć na miyjsca ôdwieczne, 

  Kaj od boleści duchy proszōm, coby 

  Drugŏ śmierć prziszła, i nic niy poradzi 

  Słyszeć tam ucho krōm samyj żałoby. 

  Ujzdrzysz tyż i tych, co sōm tymu radzi, 

  Nadziejã majōm z ôgnia sie wydostać, 

  Jak ich do nieba kejś Pōnbōg przesadzi. 

  A jak tam wyżyj bydziesz chcioł sie dostać, 

  To duch zŏcniyjszy cie po tyj zŏgrodzie 

  Powiedzie, bo jŏ niżyj muszã ôstać. 

  Za to żech z prawym jego bōł w niyzgodzie, 

  Tyn, co ô wszyjsko w świecie mŏ staranie, 

  Niyrŏd by widzioł mie we swojim grodzie. 

  Ôn wszandy rzōńdzi, a tam mŏ miyszkanie, 

  Tam jego miasto, tam je trōn ôd niego, 

  Szczyńśliwy tyn, co kejsik przed nim stanie” 

  NIEPRZETARTY SZLAK

  Nieprzetarty Szlak Chorągwi Śląskiej ZHP na Zlocie …

  JESTEŚMY!!!

  Jesteśmy częścią Chorągwi, pokażemy się innym zuchom i harcerzom, oraz zobaczymy innych członków naszej chorągwi.

  CHCEMY!!!

  Mieszkamy w województwie śląskim, chcemy poznać jego historię, a w szczególności bardzo ważny i trudny okres dla naszego regionu jakim były 3 Powstania Śląskie.

  DOWIEMY SIĘ!!!

  Dowiemy kiedy były Powstania Śląskie, co się wtedy działo, poznamy bohaterów i najważniejsze wydarzenia związane z tym okresem w naszej najbliższej okolicy lub innej wybranej przez nas, jeśli na terenie przez nas zamieszkanym Powstania nie było.

  POTRAFIMY!!!

  W wybrany przez drużynę sposób wykonamy prace artystyczne o tematyce Powstań Śląskich i zaprezentujemy je podczas finału zlotu.

  ZDOBĘDZIEMY!!!

  Sprawność „Powstańca Śląskiego”

  Dni Chorągwi Śląskiej ZHP 2020!

  W terminie 19 września 2020 roku zaplanowano realizację programu Zlotu Chorągwi Śląskiej ZHP. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną zaszła konieczność zmiany formuły imprezy z jednodniowego spotkania – zlotu, na imprezę prowadzoną w dużej części w przestrzeni wirtualnej, za pośrednictwem dostępnych mediów społecznościowych. Szereg działań, które mają być podjęte w ramach zmienionej formuły imprezy ujęto w ramy Dni Chorągwi Śląskiej ZHP pod hasłem “Śladami wielkich Ślązaków”.

  Bądźcie z nami 3.10 – 23.10.2020 r. 😉

  Szczegóły już niebawem! ⚜️

  X Gala Mistrzów Harcerstwa

  Już 15. marca bieżącego roku odbędzie się jubileuszowa X Gala Mistrzów Harcerstwa. Spośród setek instruktorów Chorągwi Śląskiej zostaną wybrani i nagrodzeni ci, którzy najbardziej wyróżnili się harcerską postawą, zaangażowaniem, pomysłowością, a w szczególności instruktorską pracą na rzecz innych w minionym roku kalendarzowym. Laureaci zostaną wybrani w następujących kategoriach: Najlepszy Komendant Hufca, Przedsiębiorczy Skarbnik-Księgowy, Harcerski Manager, Twórczy Programowiec / Kształceniowiec na 6, Specjalista, Harcerskie duety, Złoty Senior/Bratnia Dusza, Nieprzetarty Szlak, Strażnik Prawa, Bądź widoczny, Pierwszy Wśród Najlepszych.

  Lista nominowanych:

  KOMENDANCI HUFCÓW

  hm. Joanna Brenicka – komendantka Hufca Ziemi Cieszyńskiej
  Nominowana za zaangażowanie i determinację w rozwój hufca, poprzez uporządkowanie spraw organizacyjnych. Jej 20-letnie doświadczenie bycia w harcerstwie, a także dobry kontakt z kadrą poskutkowały podniesieniem rangi harcerstwa na ziemiach powiatu cieszyńskiego.

  hm. Adrian Kapica – komendant Hufca Jastrzębie Zdrój
  Poprzez skuteczność i systematyczność w reagowaniu na pojawiające się problemy, znacznie pomógł w odbudowanie prestiżu swojego hufca. Nominowany za całokształt pracy instruktorskiej na prawie 20-letniej drodze rozwoju harcerskiego.

  phm. Dominika Matuszewska – komendantka Hufca Węgierska Górka
  Nominowana za dbałość o jakość pracy programowej i kształceniowej hufca, a także zachowanie stabilizacji i płynności finansów. 20 lat w harcerstwie sprawiło, że dh. Dominika dobrze wie, jak zarządzać, co widać m.in. w wzroście hufca o blisko 20% oraz w zaufaniu kadry hufca, którzy już dwukrotnie wybrali druhnę na funkcję komendantki.

  hm. Anna Nowacka – komendantka Hufca Żory
  Dzięki staraniom druhny Ani i kadry instruktorskiej hufca udało się wystawić reprezentację na Zlot ZHP, która liczyła 75% stanu ogólnego hufca. Nominowana za przeprowadzenie z bardzo dużym rozmachem obchodów jubileuszu powstania harcerstwa w Żorach. Będąc 20 lat w harcerstwie, potrafi w znakomity sposób pogodzić różne role społeczne.

  pwd. Grzegorz Ociepka – komendant Hufca Piekary Śląskie
  Mimo tego, że upłynął dopiero rok od wybrania dh. Grzegorza na funkcję komendanta, to w tym czasie hufiec wsparł organizację, aż trzech, znaczących chorągwianych przedsięwzięć: Zimowego Zlotu Chorągwi, Festiwalu Kultury Zuchowej Wesołek oraz przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Nominowany za dużą determinację, dzięki której udało się rozpocząć odbudowywanie hufca, który stał się znaczącym partnerem na forum miasta.

  PRZEDSIĘBIORCZY SKARBNIK – KSIĘGOWY

  pwd. Marzena Bluszcz – skarbniczka Hufca Ziemi Rybnickiej
  Nominowana za terminowość i rzetelność w rozliczeniach finansowych hufcach. Wraz z komendantką tworzą wnioski dotacyjne, dzięki którym możliwe jest organizowanie wielu przedsięwzięć. Dzięki zaangażowaniu i sercu, jakie wkłada w swoje działania, rozwija się również baza hufca w Wapienicy. Druhna Marzena jest niezwykle rzetelną i kompetentną osobą, która do wszystkiego, co osiągnęła doszła swoją ciężką pracą.

  hm. Bartłomiej Kolisko – skarbnik Hufca Chorzów
  Nominowany za terminowość rozliczeń finansowych oraz determinację w ściągalności składek członkowskich, która co roku utrzymuje się na poziomie 90%. Druh Bartek dba o wychowanie ekonomiczne w hufcu, stara się wykorzystywać nowe technologie, w usprawnieniu działania hufca w obszarze finansowym. Wykazuje się dużą samodzielnością we wdrażaniu nowych rozwiązań w programie finansowo-księgowym Raks.

  hm. Elżbieta Michalak – do listopada skarbniczka Hufca Chrzanów
  Nominowana za sumienność i rzetelność w swoim działaniu. Otwarta i szukająca nowych rozwiązań w obszarze finansów. Zawsze terminowo i właściwie dokonywała rozliczeń finansowych hufca. Pełna optymizmu instruktorka, która do każdego problemu podchodzi tak, by go należycie rozwiązać.

  phm. Antonina Mielcarek – skarbniczka Hufca Ziemi Gliwickiej
  Nominowana za comiesięczne, terminowe dokonywanie rozliczeń Hufca. Dba o wychowanie ekonomiczne w hufcu. W ubiegłym roku zorganizowała już III edycję konkursu minigranta dla podstawowych jednostek hufca. Zachęca i wspiera do realizacji zbiórek publicznych, zawsze czuwa nad ich rozliczaniem.

  pwd. Karolina Widera – skarbniczka Hufca Lubliniec
  Nominowana za terminowość i rzetelność w rozliczeniach finansowych hufcach. Z powodzeniem zabiega, ale również i rozlicza pozyskane dotacje na działalność hufca. Dzięki dobrej komunikacji z instruktorami, udało jej się na bieżąco pracować ze składkami.

  TWÓRCZY PROGRAMOWIEC / KSZTAŁCENIOWIEC NA 6

  hm. Renata Lejawka – członkini HKSI Hufca Beskidzkiego
  Nominowana za wysoką dbałość o jakość pracy Komisji Stopni Instruktorskich. Wychowała spore grono instruktorskie beskidzkiego hufca, była opiekunką prób instruktorskich, których duży nacisk kładzie się na pracę nad sobą oraz rzetelność w wykonywanych działań.

  hm. Przemysław Kowalski – namiestnik harcerski Hufca Częstochowa
  Nominowany za jakość podejmowanych działań, poprzez współorganizację imprez harcerskich, takich jak: Zlot ZHP, Pielgrzymki ZHP, czy też wypełnianie obowiązków w życiu codziennym. Ostatni rok był dla druha pełen zmian w życiu zawodowym, rodzinnym i instruktorskim, gdzie wykazał się dużą dojrzałością.

  hm. Ewa Miękina – kierowniczka Referatu Zuchowego Śląskiej Chorągwi
  Nominowana za systematyczne i sumienne organizowanie przedsięwzięć programowych, adresowanych do kadry zuchowej naszej chorągwi. Pomysłodawczyni i autorka logotypów wielu imprez. Zawsze dba, by z zuchami wszystkim było dobrze, a same zuchy były zadowolone.

  hm. Aleksandra Potysz – Rzyman – szefowa ZKK Hufca Ziemi Cieszyńskiej
  Nominowana za realizację misji ZHP, poprzez rozwój wiedzy, umiejętności i instruktorskiej postawy członków kadry hufca w ramach organizowanych działań szkoleniowych, a w szczególności za zorganizowanie konferencji “Harcerskie inspiracje w edukacji i wychowaniu”, która promuje ruch harcerski w środowisku naukowym i lokalnym. Członkini KSI hufca

  hm. Katarzyna Tomiczek – szefowa ZKK Hufca Węgierska Górka
  Nominowana za organizację cyklicznych biwaków szkoleniowych dla kadry hufca, pod nazwą: “Mała Akademia Harcerska”, w czasie których prowadzone są warsztaty pogłębiające wiedzę i umiejętności kadry. Druhna Kasia ma dar motywowania do działania oraz rozwiązywania problemów instruktorskich. Wielokrotnie była i jest opiekunem prób na stopnie instruktorskie.

  HARCERSKI MANAGER

  pwd. Wojciech Celder– HZA Słoneczni
  Od zawsze związany z Harcerskim Zespołem Artystycznym „Słoneczni”. Nominowany za jakość podejmowanych działań związanych ze wszystkimi sprawami organizacyjnymi, tj. ustalania tras koncertowych, zakupu sprzętu poprzez organizację zaplecza technicznego czy też promocję działań zespołu.

  pwd. Michał Mazur – Hufiec Ruda Śląska
  W hufcu pełni funkcję zastępcy komendanta hufca ds. organizacyjnych. Nominowany za wszystkie działania związane z przygotowaniami i współorganizacją Gniazda Śląskiego na Zlocie ZHP. Jest osobą, na której można polegać w każdej sytuacji.

  phm. Michał Pinczyński – Hufiec Ziemi Tarnogórskiej, do listopada 2018r. kwatermistrz chorągwi,
  W tegorocznej gali nominowany za szereg zazwyczaj niewidocznych, a potrzebnych działań związanych z organizacją zaplecza techniczno – logistycznego i przedsięwzięć programowych Chorągwi. Druh Michał to osoba, która z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem włączała się do organizacji większości imprez harcerskich, skupiając wokół siebie spore grono wędrowników i instruktorów z terenu całej chorągwi.

  hm. Jerzy Plewnia – pełnomocnik komendantki Hufca ds. Ośrodka w Krynicy Morskiej Hufiec Katowice
  Nominowany za systematyczne podnoszenie standardu bazy w Krynicy Morskiej, która pod przewodnictwem druha Jurka systematycznie się rozwija i jest jedną z baz zaliczanych do tzw. “perełek” wśród baz Chorągwi Śląskiej. Dzięki jego zaangażowaniu udało się wymienić znaczną część sprzętu noclegowego. Zawsze uczynny i pomocny w realizacji programu bazy.

  hm. Marek Skuczeń – Drużynowy 4 HDW „HOOK” Hufiec Ruda Śląska
  Druh Marek aktualnie pełni funkcję drużynowego oraz członka komisji rewizyjnej hufca. Nominowany za rozwój zaplecza sprzętowego, stałe pozyskiwanie nowego sprzętu, czy też środków finansowych na jego zakup oraz zaangażowanie rodziców swoich podopiecznych do pracy w drużynie. Od lat organizuje samodzielne obozy oraz współorganizuje Odrzański Spływ Wiosenny – sztandarową imprezę śląskich wodniaków.

  STRAŻNIK PRAWA

  hm. Leokadia Brzezińska – członek SHCh Hufiec Jaworzno
  W harcerstwie od blisko 60 lat. Odznaczona licznymi odznaczeniami harcerskimi i państwowymi. Nominowana za zaangażowanie w pracę Sądu Harcerskiego Chorągwi Śląskiej, za pracę w zespole orzekającym I instancji, jako członek zespołu orzekającego, w sprawie o naruszenie Statutu ZHP, orzekając jako Sąd Harcerski Hufca. Z zamiłowania i z doświadczenia zuchmistrzyni.

  pwd. Lucyna Fijak – przewodnicząca KRH Hufiec Węgierska Górka
  Druhna Lucyna w harcerstwie jest od prawie 40 lat. Nominowana za wzorowe realizowanie zadań postawionych przed komisją rewizyjną. Zawsze terminowo i rzetelnie wywiązuje się ze wszystkich zadań. Wspiera, pomaga i inspiruje bieżącą pracę Hufca Węgierska Górka oraz aktywnie angażuje się we wszystkie podejmowane przez Hufiec działania.

  Gabriela Guz – przewodnicząca KRH Hufiec Beskidzki
  W harcerstwie od ponad 45 lat. Nominowana za wzorowe realizowanie zadań wynikających z funkcji przewodniczącej komisji rewizyjnej. Jest osobą, którą cechuje wzorowa postawa instruktorska i zaangażowanie w sprawy hufca. Zawsze terminowa, przykładająca dużą uwagę do jakości podejmowanych działań.

  hm. Anna Piekarz -wiceprzewodnicząca CKR Komenda Chorągwi
  Druhna Ania w harcerstwie jest od ponad 30 lat. Nominowana za wspomaganie działalności Chorągwianej Komisji Rewizyjnej. Mocno zaangażowana w rozwój hufca Jastrzębie Zdrój. Jako członkini Chorągwianej KSI zawsze dzieli się doświadczeniami oraz wiedzą. Pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej CKR, zawsze dba o interesy i dobre imię naszej Chorągwi. Sprawiedliwa i odważna, zawsze śmiało broni słusznej sprawy.

  NIEPRZETARTY SZLAK

  hm. Małgorzata Langosz – drużynowa 15 DNS Hufiec Katowice
  Jest członkiem Referatu NS Chorągwi Śląskiej ZHP. Nominowana za działania związane ze współorganizacją corocznych Jasełek po Śląsku, wystawianych przez członków swojej drużyny w Pałacu Młodzieży dla szkół i mieszkańców Katowic. Posiada doskonały kontakt z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Od wielu lat propaguje harcerstwo w swojej pracy, wśród znajomych i w innych instytucjach. Praca z NS jest nie tylko jej zawodem, ale przede wszystkim pasją.

  pwd. Hanna Paciuch – drużynowa Drużyny Harcerskiej NS, Hufiec Ziemi Będzińskiej
  Nominowana za jakość podejmowanych działań wśród harcerzy Nieprzetartego Szlaku, którym stara się pokazać świat bez barier i różnic. Wraz ze swoją drużyną bierze aktywny udział w imprezach hufca i chorągwi. Organizuje dla rodzin swoich podopiecznych przedstawienia, warsztaty plastyczne oraz zabawy muzyczno-ruchowe: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, wspólna Wigilia, Śniadanie Wielkanocne.

  pwd. Tatiana Telehojna – Jasińska – drużynowa 16 CDH NS Hufiec ZHP Częstochowa
  Kierowniczka Referatu NS Chorągwi Śląskiej oraz namiestniczka Namiestnictwa NS. Nominowana za wysoki poziom organizowanych przez nią imprez. Do jej największych sukcesów należy Integracyjna Olimpiada Uśmiechu, spotkania okolicznościowe z okazji świąt, DMB, rozpoczęcia i zakończenia roku harcerskiego.

  hm. Elżbieta Wielik – Płonka – Hufiec Ruda Śląska
  Nominowana za całokształ pracy instruktorskiej w Nieprzetartym Szlaku. Do pracy z trudną młodzieżą, z niesprawności intelektualną i fizyczną zaraziła swoich podopiecznych, harcerskich wychowanków, którzy umiejętnie kontynuują jej pracę. Organizator corocznych obozów dla członków swojej drużyny.

  HARCERSKIE DUETY

  hm. Anna i hm. Marek Łebzuch – Hufiec Ziemi Będzińskiej
  Instruktorzy Zuchowi, którzy w szczególny sposób angażują się w rozwój pionu zuchowego. Są przykładem, że rozwijać się i zdobywać stopnie instruktorskie można w każdym wieku. Zawsze służą pomocą i radą. Wspierają działania hufca w zakresie pracy z kadrą i organizacji harcerskiej akcji letniej.

  hm. Teresa i hm. Tadeusz Knurowie – Hufiec Ziemi Rybnickiej
  Można powiedzieć, że są “rodzicami” harcerskiego ośrodka w Wapienicy. Od wielu lat umiejętnie dzielą swój czas między rodzinę i służbę w Hufcu ZHP Ziemi Rybnickiej. To dzięki nim drugi dom rybnickich harcerzy wygląda tak, a nie inaczej. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu możemy cieszyć się całorocznym budynkiem na 100 osób. Z całą pewnością są instruktorami, którzy pełnią swoją służbę całym życiem, chcąc zostawić ten świat trochę lepszym niż go zastali. Są przykładem do naśladowania dla wielu instruktorskich pokoleń.

  hm. Bogusława i hm. Marian Miernikowie – Hufiec Ziemi Tyskiej
  Mimo licznych obowiązków zawodowych, będąc rodziną zastępczą, a także instruktorami w hufcu, angażują się w każdą działalność na każdym szczeblu organizacji. Co roku organizują harcerską akcję letnią i zimową, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Mimo tak dużego zaangażowania w sprawy harcerskie znajdują czas na realizację swoich pasji.

  hm. Ewa i hm. Marek Niziołkowie – Hufiec Chorzów
  Małżeństwo z blisko 40 letnim stażem. Od 1987 związani z Harcerskim Ośrodkiem Wypoczynkowym Hufca Chorzów w Kucobach, gdzie pełnią funkcję gospodarzy. Dla chorzowskiego hufca są wzorem instruktorów do naśladowania, którzy przez całe życie pokazują, że bezinteresowna służba i uśmiech zadowolonych dzieciaków, to najwyższa zapłata, jaką mogą otrzymać. Dzięki zaangażowaniu i wytrwałości Ewy i Marka z pozyskanej ruiny, jaką była leśniczówka w Kucobach udało się stworzyć miejsce, do którego zawsze chętnie się wraca.

  hm. Matylda i hm. Jerzy Sierkowie – Hufiec Sosnowiec
  W harcerstwie są od ponad 50 lat. Twórcy Kręgu Seniora “Korzenie” w Ostrowach Górniczych, który aktualnie liczy ponad 50 osób. Autorzy i realizatorzy wielu przedsięwzięć programowych dla Starszyzny i Seniorów Chorągwi Śląskiej oraz z innych chorągwi. Mocno zaangażowani w pracę Referatu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Chorągwi Śląskiej. Od lat włączają się w obchody rocznicowe Akcji Koppe w Krakowie, Święta Seniora oraz Pielgrzymki Seniorów Chorągwi Śląskiej. Od lat organizują dla członków swojego kręgu dwutygodniowe wczasy, w różnych zakątkach Polski.

  SPECJALISTA

  pwd. Filip Bałazy – Załogowy 10 HDŻ, Hufiec Katowice
  Od czterech lat jest załogowym załogi jungów. Młody instruktor, który zaraża swoją pozytywnością i chęcią rozwoju specjalności wodnej a także odpowiedzialnością, wiarą, kreatywnością i  pozytywną energią. Jest sympatykiem historii i pomysłodawcą zastępu historycznego im. kpt. Roberta Oszka działającego w ramach 10 HDŻ. Nominowany za działalność zastępu historycznego, który w szczególny sposób promuje historię Powstań Śląskich. Wraz z drużyną bierze udział w  większości obchodów świąt państwowych, niejednokrotnie reprezentując Chorągiew Śląską.

  hm. Henryk Dyszy – szef inspektoratu łączności, Hufiec Piekary Śląskie
  Druh Heniek jest założycielem Chorągwianego Inspektoratu Łączności, który jest największym i najprężniej działającym inspektoratem w ZHP. Nominowany za organizację licznych warsztatów, szkoleń z zakresu łączności, w tym zajęciach na kursach przewodnikowskich i podharcmistrzowskich. Jest autorem trzystopniowego systemu sprawności łącznościowych. Razem z członkami inspektoratu bierze udział w licznych zawodach łączności o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym, gdzie zajmuje czołowe miejsca. Z okazji 100 lecia ZHP pracował pod przyznanym znakiem okolicznościowym SO100ZHP. Nawiązał łączność z ponad 17000 operatorami, z ponad 105 krajów, promując polskie harcerstwo i Chorągiew Śląską ZHP.

  phm. Bartosz Gliwa – drużynowy 6 HDŻ, Hufiec Ziemi Rybnickiej
  Od 2016 roku drużynowy jednego z największych środowisk wodnych na śląsku, jednej z dwóch drużyn żeglarskich, mającą 120 członków. Dba o to, aby każda załoga działała zgodnie z metodyką, aby regularnie się spotykała. Dla druha Bartosza bardzo ważny jest także rozwój kadry – wspiera ich w zdobywaniu stopni harcerskich i żeglarskich. Nominowany za działania związane rozbudową stanicy nad zalewem rybnickim, na której remont, dzięki staraniom drużyn pod kierownictwem druha Bartosza, udało pozyskać się 1.000 000 zł z budżetu obywatelskiego.

  pwd. Tomasz Kowalski – Szef harcerskiej sekcji OC, Hufiec Katowice
  W harcerstwie od 6 lat. Nominowany za działanie na rzecz rozwoju Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej działającej przy Zespole Pilota Chorągwi Śląskiej oraz za koordynowanie grantu na wyszkolenie kadry drużyn wodnych i żeglarskich z naszej Chorągwi. Organizuje regularne ćwiczenia dla drużyn we współpracy z urzędem wojewódzkim, służbami mundurowymi oraz jednostkami wspierającymi KSRG. Jako wykwalifikowany ratownik pełni służbę przy zabezpieczeniach medycznych imprez harcerskich.

  phm. Olga Wazowska – Komendantka Szczepu, Hufiec Katowice
  W harcerstwie od ponad 10 lat. Komendantka IV SH im. Obrońców Katowic. Nominowana za reaktywacje Harcerskiego Muzeum Etnograficznego w Katowicach.  W ramach “Inicjatywy Lokalnej” miasta Katowice druhna Olga wraz ze swoim zespołem przeprowadziła projekt obejmujący inwentaryzację eksponatów, remont pomieszczeń i  dostosowanie ich do potrzeb zwiedzania przez dzieci i młodzież oraz stworzenie nowej identyfikacji wizualnej placówki. Jako kierownik muzeum była odpowiedzialna za koordynację i opracowanie cyklu warsztatów muzealnych dla uczniów ze szkół podstawowych. Każdy warsztat przybliżał folklor i różnorodność grup etnicznych w Polsce z przełomu XIX i XX wieku. Swoją pasją przyczynia się do szerzenia służby na rzecz historii wśród dzieci i harcerzy swojego szczepu.

  BĄDŹ WIDOCZNY

  pwd. Magdalena Bil – szefowa promocji Hufca Piekary Śląskie
  Aktualnie jest szefową promocji Hufca Piekary Śląskie. Nominowana za wprowadzenie do hufca świeżości z zakresu wizerunku i promocji,a także wprowadzenie wytycznych z Katalogu Identyfikacji Wizualnej ZHP na stronę internetową oraz facebookowy profil hufca.Podjęła współpracę z zespołem prasowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Druhna Magda stale rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach z zakresu promocji. Dodatkowo była odpowiedzialna za oprawę graficzną podczas XIX Zjazdu Chorągwi Śląskiej.

  phm. Marek Czerniak – członek Zespołu Promocji Chorągwi, Hufiec Częstochowa
  Druh Marek Czerniak od trzech lat aktywnie uczestniczy w życiu Chorągwi Śląskiej. Dba o jakość zdjęć oraz o prawidłowe ich użycie w celach promocyjnych. Druh Marek jest twórcą wielu grafik chorągwianych, m.in. stworzył logo na 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej. Nominowany za dbanie o regularne relacje z wydarzeń chorągwianych m.in. Harcerskiej Imprezy Plenerowej, czy ostatniego Zjazdu Chorągwi Śląskiej.

  phm. Karolina Kwiatowska – Szef Zespołu Promocji i Informacji, Hufiec Częstochowa
  Nominowana za całokształt działań związanych z promocją harcerstwa. Druhna Karolina była zaangażowana w wiele akcji promocyjnych, m.in. #ciepłodlaharcerzy, „Harcówka” (comiesięczne zestawienie harcerskich newsów). Dodatkowo Karolina jest współpracownikiem Wydziału Promocji i Informacji GK, gdzie przygotowuje akcję 1% , czy też dba o relację w mediach społecznościowych. Warto również wspomnieć, że Karolina dba o swój rozwój i uczestniczy we wszelkich szkoleniach z zakresu wizerunku i promocji.

  phm. Katarzyna Majchrowska – instruktor Hufca Siemianowice Śląskie
  Nominowana za promowanie harcerzy w środowisku lokalnym. Druhna Katarzyna często organizuję spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siemianowicach Śląskich, na które zaprasza harcerzy i harcerki z Hufca oraz młodzież z siemianowickich szkół. Od lat promuje ideę harcerstwa w Siemianowicach Śląskich. Kiedyś jako szefowa promocji obecnie jako wsparcie w Hufcu. O Siemianowickich harcerzach można przeczytać na stronie Urzędu Miasta, czy też Siemianowickiej prasie, a to wszystko zasługa druhny Katarzyny. Dodatkowo warto wspomnieć, że relację z harcerskiego życia prowadzone są na bieżąco i jest to nawet 100 artykułów rocznie. Druhna Katarzyna dba również o stronę internetową hufca.

  phm. Piotr Widera – Hufiec Lubliniec
  Zorganizował warsztaty Hufiec 3.0, które miały na celu poznanie tajników crowdfundingu (finansowania społecznościowego), komunikacji w grupie, radzenie sobie z konfliktami, networking, czy też współpracy z lokalnymi mediami. Druh Piotr do współpracy zaprosił zewnętrzne firmy takie jak Fundacja Przedsiębiorczości, Sieć Szkół „Naczyńscy”, czy też Polskie Radio Katowice. Nominowany za całokształt działań promocyjnych hufca, a w szczególności za akcje #KOCHAMKOKOTEK, dzięki której udało się wypromować Ośrodek w Kokotku oraz zebrać aż 25tys. złotych na zakup sprzętu.

  ZŁOTY SENIOR/BRATNIA DUSZA.

  hm. Józef Ćwiertka – członek Referatu Seniora i Starszyzny Harcerskiej, Hufiec Beskidzki
  W harcerstwie od prawie 75 lat. Aktywny członek Kręgu Orla Brać oraz Komisji Historycznej. Organizator corocznych spotkań dla seniorów. Nominowany za działalność w Referacie, tj, współorganizację wszystkich imprez dla seniorów. Pomysłodawca ubiegłorocznego święta seniora, któremu przyświecało uczczenie 100 rocznicy odzyskania Niepodległości oraz powstania ZHP.

  hm. Edward Łokieć – Szef Gabinetu Historii Harcerskiej Służby, Komenda Chorągwi
  W harcerstwie od blisko 50 lat. Nominowany za systematyczne pozyskiwanie eksponatów i materiałów o historycznej wartości. Dba o zachowanie pięknej historii i niezapominanie o naszych korzeniach. Kustosz harcerskiej pamięci, tworzący Gabinet Historii Harcerskiej Służby. Pasjonat historii Chorągwi, dla którego mozolne i żmudne opisywanie eksponatów jest prawdziwą przyjemnością.

  hm. Józefa Mentel – zastępczyni komendantki Hufca Ziemi Będzińskiej
  W harcerstwie od ponad 60 lat. Jest przykładem wspaniałej postawy instruktora ZHP – obowiązkowego, pełnego inicjatywy, odpowiedzialnego, posiadającego umiejętność mediacji i rozwiązywania wszelkich konfliktów interpersonalnych. Będąc długoletnim instruktorem hufca pełniła wiele funkcji na szczeblu hufca, z których zawsze wywiązywała się doskonale. Nominowana za organizowanie wszelkich przedsięwzięć hufcowych, wspieranie młodych instruktorów radą oraz oferowanie im pomocy we wszystkich dziedzinach życia.

  hm. Marian Uherek – Członek Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP, Hufiec Ziemi Rybnickiej
  Nominowany za zaangażowanie na wielu poziomach struktury, za dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodszymi i za wieloletnie dokumentowanie historii ruchu harcerskiego na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem postaci historycznych śląskich wodniaków. Druh Marian wspiera Hufiec ZHP Ziemi Rybnickiej jak tylko może – głównie swoją specjalistyczną wiedzą z zakresu budownictwa oraz doświadczeniem związanym z szeroko pojętym wodniactwem. Jest członkiem Wydziału Wychowania Wodnego GK ZHP, w którym dzieli się tym, co umie z młodszymi instruktorami. To dzięki jego determinacji powstał podręcznik “Wiosłowanie”, który jest częścią Programu Wychowania Wodnego. Opracował on również biografię Pawła Krawczyka.

  PIERWSZY WŚRÓD NAJLEPSZYCH

  hm. Krzysztof Witkowski – Komenda Chorągwi
  W harcerstwie od 81 lat. Druh Krzysztof, to chodząca historia naszej Chorągwi. Inicjator i pomysłodawca cyklicznych obchodów Dnia Myśli Braterskiej. Niestrudzony badacz historii ZHP. Od lat uczestniczy we wszystkich imprezach, zlotach, Pielgrzymach dla Seniorów ZHP.

  phm. Ewa Mościńska – Komenda Chorągwi
  W harcerstwie od ponad 50 lat. Od zawsze związana z referatem księgowości w chorągwi. współorganizator sztandarowych kiedyś akcji programowych chorągwi tj. Akcja Zamonit, Azymut Huta Katowice. Z wielką pasją i zaangażowaniem przekazuje zdobytą wiedzę młodszemu pokoleniu księgowych.

  hm. Janusz Szlenk – Hufiec Częstochowa
  Nestor harcerstwa, autorytet dla wielu pokoleń od lat związany z działalnością Komisji Rewizyjnej Hufców i Chorągwi. Druh Janusz, to osoba niezwykle sumienna, pełna troski o jakość i dobro harcerstwa. Podejmowane działania druha Janusza zawsze są na najwyższym poziomie. Łącznik pokoleń.

  hm. Krystyna Wójcicka – Hufiec Beskidzki
  Przewodnicząca Harcerskiego Kręgu „Orla Brać”. W harcerstwie od prawie 60 lat. Najważniejsze działania Druhny Krystyny to praca na rzecz popularyzacji postaci hm. Józefa Drożdża – bohatera beskidzkiego hufca. Nawiązała aktywną i przyjacielską współpracę z Harcerskimi Kręgami Seniorów w Cieszynie, na Zaolziu oraz Kręgiem Starszyzny Harcerskiej w Mesznej. Zaangażowana w pracę z seniorami Hufca Beskidzkiego, prężnie działająca organizatorka harcerskich wystaw hufcowych.